DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

HTML kódy‚ výměna ikonek a bannerůKostky                                                                      

Představte si, že máte 5 obyčejných hracích kostek.

Hodíte si všemi najednou a součet čísel,

která Vám padnou, bude 10. Hodíte si podruhé a součet bude 20, potřetí - 30.

Víte jaký bude součet všech SPODNÍCH stran kostek ze všech tří hodů?

  


Policie vyšetřuje pět podezřelých včetně pachatele na místě vraždy.

Z pěti výpovědí jsou jen tři pravdivé.
Alf White: "David Dark je vrah."
Barry Gloomy: "Jsem nevinný."
Cyril Shady: "Nebyl to Ernie Black."
David Dark: "Alf White lže."
Ernie Black: "Barry Gloomy říká pravdu."
Kdo spáchal vraždu? Kdo lže?

Pan Kuchař, pan Řezník, pan Hajný a pan Pekař pracují jako kuchař,řezník,
hajný a pekař. Nikdo z nich nemá jméno shodné se svým zaměstnáním.
Tady jsou čtyři tvrzení:
1. Pan Kuchař je pekař.
2. Pan Hajný je kuchař.
3. Pan Řezník není pekař.
4. Pan Pekař není řezník.
Podle těchto tvrzení by řezníkem musel být pan Řezník, ale to není pravda.
Tři ze čtyř tvrzení nejsou pravdivá. Kdo pracuje jako hajný?

Ač tvar mi dán, sám nejsem nic,
věcí je ve mně na tisíc.
Já nikdy nikde nepobyl,
a vidět všude přec jsem byl.
Pravda i lež jsem zároveň,
stejný i jiný každý den.
Neživý, života otisk sám
nos, oko, jazyk, ucho mám.
Tvarů a rysů všech mám dost,
chybí mi maso, krev a kost.


Tu obléknu se jako král,
tu hadry žebráka bych bral.
Co obr chvíli, hned pak skřet,
jsem kdekdo, nemám však svůj vzhled.
Necítím žal, či radost zas,
rty hýbou se, však chybí hlas.
Nezemřu, nejsem narozen.
Tak prosím řekni-co já jsem?

Co je větsí než Bůh?
Horší než ďábel?
Chudí to mají!
šťastným to chybí!
A když to budeš jíst, zemřes!
Tuhle otázku dali ve školce a na univerzitě,
vědělo jí 85% dětí, studentů jen 17%.


Kdo to dělá, nechce to,
kdo to koupí, nepotřebuje to,
kdo to potřebuje, neví o tom.

Louka
Na louce roste tráva stejně hustě a stejně rychle.
70 krav ji spase za 24 dní, 30 krav ji spase za 60 dní.
Kolik krav spase louku za 96 dní?

Obilí
Chudý zemědělec šel prodat na trh obilí. Jelikož měl jen jeden pytel,
tak do půlky nasypal ječmen, pak pytel svázal a do druhé půlky nasypal pšenici.
Na trhu objevil kupce, který chtěl ale jako na potvoru jen ječmen, který byl dole.
Kupec měl také jen jeden pytel a nechtěl pytle vyměnit, neboť ten jeho je dražší.
Jak dostali ječmen do druhého pytle, aniž by sypali obilí někam mimo? 


Oheň
V hořícím domě je skupina přátel. Chce se dostat za každou cenu ven, neboť dům za 12 minut spadne.
Musí proběhnout chodbou která je celá v plamenech. Pokud skrz ní chce někdo projít,
tak musí mít u sebe hasící přístroj a plameny alespoň trochu krotit. Problém je, že přátelé mají jen jeden.
Chodbou mohou jít zároveň maximálně dva lidé. Pak se někdo musí vrátit s přístrojem a mohou jít další dva.
Mezi přáteli je jeden hasič, který se v plamenech pohybuje běžně, a tak dokáže chodbou proběhnout
během minuty. Jeho nejlepší kamarád, taky docela korba, proběhne za minuty dvě.
Pak je tam ještě jeden starší pán, kterému to trvá čtyři minuty, a ožrala,
který se bude chodbou motat pět minut. Pokud jde dvojice, pohybuje se rychlostí pomalejšího.
Jak budou postupovat, aby se dostali ven do 12 minut, než dům spadne?
   

        

IQ TEST vrozené inteligence - test národů Evropské unie

Dvoje dveře

Jsi uzavřen v místnosti, ze které vedou dvoje dveře, ale jen jedny vedou skutečně ven.
U obou dveří stojí jeden strážce. Jeden mluví vždy pravdu, druhý vždy lže.
Nevíš u jakých dveří stojí lhář a u jakých pravdomluvný.

Máš jen jednu otázku a jeden pokus, aby jsi zjistil kdo je pravdomluvný a
kdo lhář a aby jsi zjistil které dveře jsou správné.

Jakou položíš otázku, aby ses dostal ven?

Pokoj v motelu

3 muži přišli na motel. Recepční řekl, že pokoj stojí 30$ a tak každý z mužů zaplatil 10$.
Všichni potom odešli na pokoj.
Za nějakou chvíli si recepční uvědomil, že pokoj stojí jen 25$.
Prostřednictvím poslíčka jim poslal zpátky 5$.

Poslíček ale neví, jak by 5$ rozdělil na tři díly, proto každému vrátí jen 1$ a
zbytek (2$) si nechá. To znamená, že každý z mužů zaplatil 9$, neni-liž pravda?
To je dohromady 27$, poslíček má v kapse 2$, že? To je dohromady 29$.

Kam zmizel zbývající 1$?

 

Král a jeho tři dcery

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii.

Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala

a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala.

Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravodomluvnou Anežku.

Král jej zavedl do trunní síně,

kde všechny tři dcery seděly vedle sebe. A že princi Anežku dá,

pokud pozná,

která z nich to je.

Přitom smí každé z nich položit jedinou otázku.

Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku:

"Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?"

Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka."
Princezna sedící uprostřed odpověděla: "Berta."
Princezna sedící vpravo řekla "Cecílie."

Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal.
Která z princezen je pravdomluvná Anežka?

Výdělek na internetu

Devět koulí

Máte devět stejně vypadajících kovových koulí a rovnoramenné váhy.

Osm koulí má přesně stejnou hmotnost a poslední je o něco málo lehčí.
Rukou se hmotnostní rozdíl nedá poznat.

Pomocí dvou vážení na rovnoramenných vahách máte zjistit, která je lehčí koule.

Jak to uděláte?

Ponožky

Na půdě, kde je tma, visí na šňůrách pomíchané černé a bílé ponožky.
Kolik nejméně ponožek musíte z půdy přinést, aby bylo zaručeno,
že máte alespoň jeden pár ponožek stejné barvy?

Podotýkám ještě jednou, že na půdě je tma a proto netušíte,
jakou barvu ponožky zrovna ze šňůry berete.


Slepice

3 slepice snesou za 3 dny 3 vejce. Kolik vajec snese 9 slepic za 9 dní?

AUTOBUS
Autobusové linky ve městě, kde bydlí pan Koumes,
jsou navrženy takto:
Každá linka má 3 zastávky.
Každá linka má s jakoukoli jinou linkou společnou
nejvýše jednu zastávku.
Ve městě je celkem 9 zastávek.
Jaký je nejvyšší možný počet autobusových linek?


Hlemýžď

Hlemýžď potřebuje půldruhé hodiny, aby "obeplazil"
kruhovou závodní dráhu ve směru hodinových ručiček.
když se plazí v opačném směru, urazí tutéž
dráhu za pouhých devadesát minut. Jak je to možné?


 

Vandalové

Někdo zničil na náměstí novou skleněnou sochu tím, že do ní hodil kamenem.

Policie pozvala k výslechu pět podezřelých, z nichž jeden čin spáchal.
Každý z podezřelých vyslovil pouze tři výroky - dva pravdivé a jeden nepravdivý.


Samuel řekl:
"Jsem nevinný."
"Nikdy jsem nic nezničil kamenem."
"Udělal to Jan."

Ctirad řekl:
"Neudělal jsem žádnou škodu."
"Socha je na náměstí."
"Osvald není mým přítelem."

Boris řekl:
"Jsem nevinný."
"Osvalda jsem nikdy předtím neviděl."
"Jan je vinen."

Jan řekl:
"Nehodil jsem tím kamenem."
"Udělal to Osvald."
"Samuel nemluvil pravdu, když řekl, že jsem to udělal já."

Osvald řekl:
"Jsem nevinný."
"Ctirad je vinen."
"Boris a já jsme staří přátelé."

Kdo rozbil sochu?

Město mudrců

Do Města mudrců přijde cizinec a praví:
"V tomto městě je alespoň jedna nevěrná žena. Kdo z vás zjistí,
že je to ta jeho, ať ji následující noci zabije a pro výstrahu ostatním
ji přinese na náměstí."

Každý z mudrců ví o ostatních ženách, jen o té své ne.
Přesně za týden jsou na náměstí všechny nevěrné ženy.
Kolik jich je?

Spočítej F

Tady je malý test.
Máte na celý test maximálně 5-6 sekund, když ne,
výsledek se nepočítá.
Potom se podívejte na výsledek na konci strany.
Spočítejte, kolikrát se písmeno `F` vyskytuje
v nasledujícím textu:

**********************************************
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

**********************************************
Hotovo? Nepokračujte dále, když jste ještě nepřestali počítat!
OK?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kolik ? Tři ?
Chyba, správná odpověď je šest - To není vtip!
Vraťte sa nahoru a počítejte ještě jednou!
Vysvětlení je níže...Mozek neumí zpracovat slovo `OF`.
Neuvěřitelné, že?
Kdo napočítal na poprvé 6 `F` je génius, čtyři nebo pět, to je spíše vyjímka,
tři normální.
Méně jak tři - je třeba si vyměnit brýle
.

V zajetí divochů

Tři lidé byli zajati divochy na opuštěném ostrově. Přivazali je ke kůlům
v řadě za sebou, takže ten poslední viděl ty dva před sebou, prostřední
viděl jen jednoho a první neviděl nic. Náčelník jim chtěl dát možnost na
přežití, tak jim řekl:
- Jste přivázáni ke třem kůlům, přičemž dva jsou bílé a jeden černý, nebo
dva černé a jeden bílý. Jestli kdokoliv z vás uhodne, k jakému sloupu je
přivázán, všechny vás pustíme.
Jak se dostat na svobodu? Není to zase tak těžké ...

 

Pište řešení.☺